โครงการเพื่อสังคม
 
 
บริษัท ดีที (DTGO) มีธุรกิจอะไรบ้าง?
บริษัท ดีที ดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 17 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ได้แก่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดีไอ ดีไซนส์ จำกัด , บริษัท ดีแพลน จำกัด และ บริษัท ดีแพลน (เซี่ยงไฮ้) คอนซัลติ้ง จำกัด ประจำเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
2. กลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการด้านการนำเข้า จัดหา จำหน่ายสินค้า และการให้คำปรึกษาในการพัฒนาตราสินค้า ได้แก่ บริษัท ดี ที จี เอ็กซิม จำกัด และ บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด
3. กลุ่มธุรกิจสนับสนุนในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ได้แก่ บริษัท เดอริแวกซ์ จำกัด และบริษัท เทวสิน จำกัด
 
 
 
หัวใจในการดำเนินธุรกิจของ ดีที (DTGO) นั้น คือ?
 
ทำไม ดีที ถึงสามารถตอบโจทย์เรื่องงานก่อสร้างให้คุณได้?
 
แมกโนเลีย ในฐานะ Developer นั้น มีอะไรบ้าง?
 
ความแตกต่าง ระหว่างบริษัทก่อสร้างทั่วไป กับบริษัท ดีแพลน อย่างไร?
 
ถ้าสนใจที่จะผลิตสินค้าพรีเมี่ยมคุณภาพสูง?
 
โครงการ ICare คือโครงการอะไร?
 
มูลนิธิ พุทธรักษา เป็นหนึ่งในองค์กรของเครือ ดีที กรุ๊ป ทำอะไร?